Om Spireo

Spireos affärsidé är att starta, växa och förvalta små tjänsteorienterade företag. Vi är hängivna anhängare till lean startup-filosofin, och tillämpar denna som en del av vår arbetsmetodik när vi utvecklar nya affärsmodeller och bolag. Vårt team engagerar sig även som konsulter inom affärsutveckling, utbildning och andra områden som bidrar till företags tillväxt.

Team

Jens Bäckbom

Jens är civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga tekniska högskolan samt civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare bland annat arbetat på Skype, Bonnier och AstraZeneca.

LinkedIn »

Johan Johander

Johan är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och har en jur kand från Stockholms unviersitet. Han har tidigare arbetat på Vinge Advokatbyrå och Leimdörfer.

LinkedIn »

Alexander Wall

Alexander är civilingenjör i System i Teknik och Samhälle från Uppsala Universitet samt University of Washington. Han har tidigare bland annat arbetat på Accenture, Scania och Netlight Consulting.

LinkedIn »